Privacy

Ikdraag.nl vindt de privacy van alle gebruikers heel belangrijk. We zorgen ervoor dat de door u gegeven persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie wordt gebruikt om bestellingen goed te kunnen uitvoeren. Deze informatie wordt nooit aan derden verkocht, en alleen dan aan derden ter beschikking gesteld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bestelling.

Welke gegevens worden verzameld, en waar worden ze voor gebruikt?

- Naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruikt Ikdraag.nl om uw bestelling goed uit te kunnen voeren en om u op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van de bestelling. Vertrouwelijke betaalgegevens komen niet terecht bij Ikdraag.nl: dat verloopt via uw eigen bank.

- IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met websitebezoek, worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van de webactiviteit, en worden nooit herleid tot persoonsgegevens.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Zo kan de website u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn bedoeld om informatie te verzamelen over het websitegebruik en dit te analyseren, en voor het goed kunnen afhandelen van uw bestelling. Ze worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt op deze website.

Wanneer u een e-mail stuurt aan Ikdraag.nl, worden uw bericht en e-mailadres bewaard, zolang als nodig is voor de afhandeling van uw bericht. Daarnaast kan uw bericht in ons e-mailarchief worden opgenomen, als de bewaarplicht ons daartoe verplicht. Uiteraard gaat Ikdraag.nl ook dan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wanneer u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaart Ikdraag.nl uw e-mailadres om u de nieuwsbrief periodiek toe te kunnen sturen. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u dat aangeven door middel van de ‘schrijf mij uit’knop in de nieuwsbrief, of door contact op te nemen met info@ikdraag.nl

U kunt te allen tijde de gegevens die Ikdraag.nl van u bewaart, inzien en/of aan laten passen. Neem daarvoor contact op met info@ikdraag.nl