Privacy

Ikdraag.nl vindt de privacy van alle gebruikers heel belangrijk. Ikdraag.nl zorgt ervoor dat de door u gegeven persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie wordt gebruikt om bestellingen goed te kunnen uitvoeren. Deze informatie wordt nooit aan derden verkocht, en alleen aan derden ter beschikking gesteld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bestelling.

Welke gegevens worden verzameld:


* Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden. Controleer altijd of het slotje in de URL-balk wordt weergegeven tijdens het bestellen.

* Uw naam en e-mailadres wanneer u een bericht stuurt aan info@ikdraag.nl

* Uw e-mailadres wanneer u zich opgeeft voor de nieuwsbrief

* IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met websitebezoek. Hiervoor plaatst Google Analytics cookies.


Waarvoor worden deze gegevens gebruikt:

* Uw naam en adresgegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen verzenden en van een factuur te voorzien.

* Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van de bestelling.

* Uw telefoonnummer wordt gebruikt om u te kunnen bereiken bij problemen bij de bestelling of verzending.

* Uw e-mailadres wordt gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Natuurlijk uitsluitend wanneer u hier toestemming voor gegeven hebt.

* IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met uw websitebezoek, worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van de webactiviteit (denk aan: welke artikelen worden veel bekeken maar niet gekocht), en worden niet herleid tot persoonsgegevens.Met wie worden deze gegevens gedeeld?

* Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met de pakketdienst (DHL, PostNL) via speciale software voor het maken van adresetiketten. Ook het bedrijf dat Ikdraag.nl ondersteunt bij het onderhouden van de website, Interwijs B.V., heeft toegang tot deze gegevens, om goed te kunnen helpen bij voorkomende problemen van de website. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden.

* Via cookies kan er ook informatie over IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met het websitebezoek, worden gedeeld met Google Analytics, om inzicht te kunnen krijgen in het functioneren van de website.

* Uw e-mailadres wordt gedeeld met het online nieuwsbriefprogramma MailChimp, wanneer u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.Hoe lang en waar blijven deze gegevens bewaard?

* De gegevens op uw factuur (naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer) blijven minimaal 7 jaar bewaard. De Belastingdienst vereist dit. Deze gegevens worden bewaard op beveiligde servers van Interwijs B.V.


* Wanneer u een e-mail stuurt aan Ikdraag.nl, worden uw bericht en e-mailadres bewaard, zolang als nodig is voor de afhandeling van uw bericht. Daarnaast kan uw bericht in het e-mailarchief worden opgenomen, als de bewaarplicht van de Belastingdienst ons daartoe verplicht. Uiteraard gaat Ikdraag.nl ook dan vertrouwelijk om met uw gegevens.


* Uw e-mailadres (gegeven met toestemming om de nieuwsbrief te verzenden) wordt gebruikt zo lang u lid blijft van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen bij online nieuwsbriefprogramma MailChimp.


* Wanneer u een bericht stuurt via de chatmodule of via WhatsApp, komt dit terecht op de telefoon of computer van Ikdraag.nl. Uw gegevens worden na uiterlijk na een maand gewist.

* De gegevens die Google Analytics opslaat, worden 14 maanden bewaard (de kortst mogelijke bewaartermijn die Google Analytics aanbiedt).Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen of aanpassen?

* U kunt altijd een mail sturen aan info@ikdraag.nl dat u de gegevens wilt inzien, laten verwijderen of aanpassen. Dit is helaas niet mogelijk voor gegevens die in de administratie voor de Belastingdienst bewaard moeten blijven, deze gegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.


* Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat aangeven door middel van de ‘schrijf mij uit’-knop in de nieuwsbrief, of door contact op te nemen met info@ikdraag.nl. Uw mailadres wordt dan zo snel mogelijk verwijderd uit de database van Mailchimp.


Waar kan ik een klacht indienen over de omgang met mijn persoonsgegevens?

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u het niet eens bent met de manier waarop Ikdraag.nl met uw gegevens omgaat.