Winkelwagen
Je hebt geen artikelen in je winkelwagen

Privacy & cookie verklaring

Privacy

Ikdraag.nl vindt de privacy van alle gebruikers heel belangrijk. Ikdraag.nl zorgt ervoor dat de door u gegeven persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie wordt gebruikt om bestellingen goed te kunnen uitvoeren. Deze informatie wordt nooit aan derden verkocht, en alleen aan derden ter beschikking gesteld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bestelling.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Alles voor Hout. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken

Welke gegevens worden verzameld:
* Uw naam, adresgegevens, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden. Controleer altijd of het slotje in de URL-balk wordt weergegeven tijdens het bestellen.

* Uw naam en e-mailadres wanneer u een bericht stuurt aan [email protected]

* Uw e-mailadres wanneer u zich opgeeft voor de nieuwsbrief

* IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met websitebezoek. Hiervoor plaatst Google Analytics cookies en Facebook een Facebook pixel.

 

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt:

* Uw naam en adresgegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen verzenden en van een factuur te voorzien.

* Uw e-mailadres wordt gebruikt om u op de hoogte te kunnen houden van de voortgang van de bestelling.

* Uw telefoonnummer wordt gebruikt om u te kunnen bereiken bij problemen bij de bestelling of verzending.

* Uw geboortedatum wordt gebruikt wanneer u een bestelling plaatst met achteraf betalen, voor de kredietcheck van de kredietaanbieder.

* Uw e-mailadres wordt gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen sturen. Natuurlijk uitsluitend wanneer u hier toestemming voor gegeven hebt.

* IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met uw websitebezoek, worden uitsluitend gebruikt voor statistische analyse van de webactiviteit (denk aan: welke artikelen worden veel bekeken maar niet gekocht), en worden niet herleid tot persoonsgegevens.

* Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een tool van Facebook. Deze tool wordt gebruikt om gerichter op Facebook te kunnen adverteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie, wordt opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers. De cookie slaat informatie op over welke Facebook gebruikers de website bezoeken en welke pagina’s bezocht worden. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. De verkregen gegevens zijn voor Ikdraag.nl anoniem en geven dus geen nadere informatie over jouw identiteit. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, waardoor koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook. Wil je niet gevolgd worden door Facebook, dan kun je dit aanpassen in je advertentie-voorkeuren in je Facebookaccount. Heb je geen Facebookaccount, dan kun je hier vinden hoe je je af kunt melden voor op online interesse gebaseerde advertenties.Met wie worden deze gegevens gedeeld?

* Uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met de pakketdienst (DHL, PostNL) via speciale software voor het maken van adresetiketten (SendCloud). Ook bedrijven die Ikdraag.nl ondersteunen bij het onderhouden van de website, (Lightspeed HQ., Webshop Academy, Instijl Media), hebben toegang tot deze gegevens, om goed te kunnen helpen bij voorkomende problemen van de website. Uw gegevens worden door Ikdraag.nl nooit verkocht aan derden.

* Via cookies kan er ook informatie over IP-adressen, zoekwoorden en andere gegevens die samenhangen met het websitebezoek, worden gedeeld met Google Analytics en Facebook, om inzicht te kunnen krijgen in het functioneren van de website.

* Wanneer u gebruik maakt van achteraf betalen, worden uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bedrag van de factuur, bestelde artikel(en), factuurdatum en IP-adres automatisch gedeeld met Billink, om te controleren of u in aanmerking komt voor een krediet. Deze gegevens deelt Billink met verschillende partijen om deze kredietcheck te kunnen uitvoeren (Experian Nederland BV, Communicatie Data Diensten Nederland (CDDN) B.V., EDM B.V., Whooz B.V.). Gebruikt u een vooraf betaalmethode, dan worden uw gegevens uiteraard niet gedeeld met deze partijen.

* Uw e-mailadres wordt gedeeld met het online nieuwsbriefprogramma LaPosta, wanneer u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.Hoe lang en waar blijven deze gegevens bewaard?

* De gegevens op uw factuur (naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer) blijven minimaal 7 jaar bewaard. De Belastingdienst vereist dit. Deze gegevens worden bewaard op beveiligde servers van Lightspeed.

* Wanneer u een e-mail stuurt aan Ikdraag.nl, worden uw bericht en e-mailadres bewaard, zolang als nodig is voor de afhandeling van uw bericht. Daarnaast kan uw bericht in het e-mailarchief worden opgenomen, als de bewaarplicht van de Belastingdienst ons daartoe verplicht. Uiteraard gaat Ikdraag.nl ook dan vertrouwelijk om met uw gegevens.

* Uw e-mailadres (gegeven met toestemming om de nieuwsbrief te verzenden) wordt gebruikt zo lang u lid blijft van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden opgeslagen bij online nieuwsbriefprogramma LaPosta.

* Wanneer u gebruik maakt van achteraf betalen, bewaart Billink de gegevens minimaal 5 jaar. Wanneer u de factuur betaald heeft, verwijdert Billink deze gegevens na deze termijn.

* Wanneer u een bericht stuurt via de chatmodule of via WhatsApp, komt dit terecht op de telefoon of computer van Ikdraag.nl. Uw gegevens worden na uiterlijk na een maand gewist.

* De gegevens die Google Analytics opslaat, worden 14 maanden bewaard (de kortst mogelijke bewaartermijn die Google Analytics aanbiedt). De gegevens die Facebook opslaat, worden 90 dagen bewaard. Klik hier voor meer informatie wat Google Analytics doet met jouw gegevens. 

* Beoordelingen - WebwinkelKeur

Ikdraag verzamelt reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ikdraag.nl, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Hoe kan ik mijn gegevens laten verwijderen of aanpassen?

* U kunt altijd een mail sturen aan [email protected] dat u de gegevens wilt inzien, laten verwijderen of aanpassen. Dit is helaas niet mogelijk voor gegevens die van overheidswege in de administratie voor de Belastingdienst bewaard moeten blijven (bestelgegevens), deze gegevens moeten 7 jaar bewaard blijven.


* Wilt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief, dan kunt u dat aangeven door middel van de ‘schrijf mij uit’-knop in de nieuwsbrief, of door contact op te nemen met [email protected]. Uw mailadres wordt dan zo snel mogelijk verwijderd uit de database van het nieuwsbriefprogramma.

Waar kan ik een klacht indienen over de omgang met mijn persoonsgegevens?

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u het niet eens bent met de manier waarop Ikdraag.nl met uw gegevens omgaat. U mag uiteraard altijd eerst contact opnemen met mij, zodat we er samen uitkomen. U kunt dan contact opnemen via [email protected], via 06-55760002 of per brief naar Ikdraag.nl, Sluispad 29, 4328 BK, Burgh-Haamstede. 

Ikdraag.nl maakt gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om jouw bezoek aan onze website nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en onze geselecteerde partners, zoals Google, jouw internetgedrag binnen en buiten onze websites volgen en verzamelen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses. . Je kunt er meer over lezen in onze Cookie verklaring. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »